Domstol.no
Norges domstoler - Norges Domstoler

Domstol.no on the search engines

oogle ahoo Bing
Meta Tags
Meta Tags: OK
Title: OK
viewport: user-scalable=yes, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=2.0

TITLE: Norges domstoler - Norges Domstoler

RATING: General

creation_date: Sat, 15 Nov 2008 12:42:00 GMT

LAST-MODIFIED: Wed, 26 Jan 2011 12:15:18 GMT

REVISED: Wed, 26 Jan 2011 12:15:18 GMT

Content-Type: text/html; charset=utf-8

GOOGLE-LAST-MODIFIED: 26.1.2011

Language: no

Section: Norges domstoler

datenumber: 20110126

datenumber2: 20110126

charset: utf-8

Title: Norges domstoler - Norges Domstoler
H1: Norges domstoler
H2:
H3: Domstoladministrasjonen
DNS
DNS: OK
IP
62.148.34.230

MX
inbound01.mailvask.no

inbound02.mailvask.no

NS
ns1.isp.as2116.net

ns2.isp.as2116.net

Header
Header: OK
Website: UP
Charset: utf-8
Request 0
http_code: HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Content-length: 0

Location: https://www.domstol.no/

Connection: close

Request 1
http_code: HTTP/1.1 200 OK

Cache-Control: private

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Expires: Thu, 08 Feb 2018 10:01:06 GMT

Set-Cookie: dtCookie=11$252E9CE28D9BB737BC36EB7779ADD2F0|Domstol.no|1; Path=/; Domain=.domstol.no

X-OneAgent-JS-Injection: true

X-ruxit-JS-Agent: true

Date: Fri, 09 Feb 2018 10:01:06 GMT

Content-Length: 132434

robots.txt

Robots.txt: Ok
Content
Total word count: 505
OK
Word Count Density
for 14 2.77%
domstolene 8 1.58%
til 6 1.19%
med 6 1.19%
sak 5 0.99%
retten 5 0.99%
Skjema 5 0.99%
Aktørportalen 5 0.99%
Vitne 5 0.99%
Styresaksdokumenter 4 0.79%
Dommeres 4 0.79%
Meddommer 4 0.79%
Dommeres sidegjøremål 4 0.79%
sidegjøremål 4 0.79%
dommere 4 0.79%
Rettsgebyr 3 0.59%
Pressetjenester 3 0.59%
Domstoladministrasjonen 3 0.59%
Ledige 3 0.59%
Vitnestøtte 3 0.59%
Aktuelt 3 0.59%
Norges 3 0.59%
domstoler 3 0.59%
eller 3 0.59%
Kontakt 3 0.59%
Nyhetsarkiv 3 0.59%
Vitne Vitnestøtte 3 0.59%
stillinger 3 0.59%
Utmarksdomstolen 3 0.59%
til domstolene 3 0.59%
for dommere 3 0.59%
For 3 0.59%
ordliste 2 0.40%
pressen 2 0.40%
for Finnmark 2 0.40%
Spørsmål svar 2 0.40%
Innstillingsrådet for 2 0.40%
Tolk Vitne Vitnestøtte Øvrige 2 0.40%
Oppførsel retten 2 0.40%
Ledige stillinger 2 0.40%
Aktørene retten 2 0.40%
Tolk Vitne 2 0.40%
Juridisk ordliste 2 0.40%
Norges domstoler 2 0.40%
stilte spørsmål 2 0.40%
Vitne Vitnestøtte Øvrige 2 0.40%
tillit til 2 0.40%
Sakstyper Anke 2 0.40%
Sivil sak 2 0.40%
Meddommer Sakkyndig 2 0.40%
Ofte stilte 2 0.40%
Vitnestøtte Øvrige 2 0.40%
tillit til domstolene 2 0.40%
Tolk Vitne Vitnestøtte 2 0.40%
Utmarksdomstolen for 2 0.40%
Utmarksdomstolen for Finnmark 2 0.40%
Ofte stilte spørsmål 2 0.40%
Innstillingsrådet for dommere 2 0.40%
Hovedinnhold Hovedmeny 1 0.20%
domstoler Norges 1 0.20%
Domstoler Hovedinnhold 1 0.20%
Bunnmeny Norges domstoler 1 0.20%
Norges domstoler Pressetjenester 1 0.20%
Aktørportalen Juridisk 1 0.20%
Pressetjenester Aktørportalen 1 0.20%
Hovedinnhold Hovedmeny Toppmeny 1 0.20%
Norges Domstoler Hovedinnhold 1 0.20%
Aktørportalen Juridisk ordliste 1 0.20%
Pressetjenester Aktørportalen Juridisk 1 0.20%
Bunnmeny Norges domstoler Pressetjenester 1 0.20%
domstoler Norges Domstoler Hovedinnhold 1 0.20%
Toppmeny Bunnmeny Norges 1 0.20%
Hovedmeny Toppmeny Bunnmeny 1 0.20%
Juridisk ordliste Domstoloversikt 1 0.20%
Domstoler Hovedinnhold Hovedmeny 1 0.20%
Skjema Dommeres sidegjøremål 1 0.20%
domstoler Pressetjenester Aktørportalen 1 0.20%
Sámegiella English Meny 1 0.20%
ordliste Domstoloversikt Skjema 1 0.20%
Tingrettene Bakgrunn historie 1 0.20%
Nynorsk Sámegiella English 1 0.20%
sidegjøremål Bokmål Nynorsk 1 0.20%
English Meny domstolene 1 0.20%
Lagmannsrettene Tingrettene Bakgrunn 1 0.20%
Meny domstolene alminnelige 1 0.20%
Domstoloversikt Skjema Dommeres 1 0.20%
alminnelige domstolene Høyesterett 1 0.20%
domstolene Høyesterett Lagmannsrettene 1 0.20%
Norges Domstoler Hovedinnhold Hovedmeny 1 0.20%
Nynorsk Sámegiella English Meny 1 0.20%
alminnelige domstolene Høyesterett Lagmannsrettene 1 0.20%
Hovedmeny Toppmeny Bunnmeny Norges 1 0.20%
Skjema Dommeres sidegjøremål Bokmål 1 0.20%
historie Publikumsbesøk Dommeres sidegjøremål 1 0.20%
domstoler Pressetjenester Aktørportalen Juridisk 1 0.20%
Toppmeny Bunnmeny Norges domstoler 1 0.20%
Hovedinnhold Hovedmeny Toppmeny Bunnmeny 1 0.20%
ordliste Domstoloversikt Skjema Dommeres 1 0.20%
Aktørportalen Juridisk ordliste Domstoloversikt 1 0.20%
Hovedmeny Toppmeny 1 0.20%
Norges Domstoler 1 0.20%
sidegjøremål Bokmål 1 0.20%
Skjema Dommeres 1 0.20%
Pressetjenester Aktørportalen Juridisk ordliste 1 0.20%
Norges domstoler Pressetjenester Aktørportalen 1 0.20%
Juridisk ordliste Domstoloversikt Skjema 1 0.20%
domstolene Høyesterett Lagmannsrettene Tingrettene 1 0.20%
Bakgrunn historie Publikumsbesøk Dommeres 1 0.20%
Tingrettene Bakgrunn historie Publikumsbesøk 1 0.20%
Dommeres sidegjøremål Bokmål Nynorsk 1 0.20%
English Meny domstolene alminnelige 1 0.20%
Bokmål Nynorsk Sámegiella English 1 0.20%
Domstoloversikt Skjema Dommeres sidegjøremål 1 0.20%
Lagmannsrettene Tingrettene Bakgrunn historie 1 0.20%
sidegjøremål Bokmål Nynorsk Sámegiella 1 0.20%
Domstoler Hovedinnhold Hovedmeny Toppmeny 1 0.20%
domstolene alminnelige domstolene Høyesterett 1 0.20%
Publikumsbesøk Dommeres sidegjøremål Idé 1 0.20%
Høyesterett Lagmannsrettene Tingrettene Bakgrunn 1 0.20%
Bokmål Nynorsk Sámegiella 1 0.20%
Domstol.no results on search engines
Aktørportalen - Norges Domstoler
https://www.domstol.no/aktorportalen
I domstolenes aktørportal (Aktørportalen) kan domstoler og advokater i sivile skjønns- og tvistesaker utveksle saksinformasjon og dokumenter. Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også. Løsningen er utviklet i samarbeid ...www.domstol.no/aktorportalen

Domstolene i Norge - Domstoladministrasjonen - Norges ...
https://www.domstol.no/domstoladministrasjonen/
1. sep 2017 ... Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for landets alminnelige domstoler og jordskiftedomstoler.www.domstol.no/domstoladministrasjo...

Om meddommervalg for kommuner - Norges Domstoler
https://www.domstol.no/meddommervalg
Her finner du informasjon til kommuner som skal velge lagrettemedlemmer og meddommere, samt skjønnsmedlemmer. Hvis du er privatperson og ønsker å bli meddommer, ta kontakt med din kommune.www.domstol.no/meddommervalg

Rett på sak - Norges Domstoler
https://www.domstol.no/rettpasak
Bladet sendes alle ansatte i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifterettene og DA. Det sendes også til forvaltningen og politiske organer i justissektoren. Rett på Sak skal. sette dagsorden i domstolfaglige spørsmål; bidra til faglig ...www.domstol.no/rettpasak

Grunnlovsjubileum - Norges Domstoler
https://www.domstol.no/1814
27. jun 2017 ... På denne siden vil du finne domstolrelatert informasjon knyttet til 200- årsmarkeringen av Grunnloven. Grunnloven er, naturlig nok, helt sentral for domstolene. Samtidig var en stor andel av Eidsvollsmennene dommere og ...www.domstol.no/1814

Vitne - Norges Domstoler
https://www.domstol.no/vitne
25. jan 2018 ... Få svar på alle praktiske spørsmål rundt vitnesitasjonen. Mer du lurer på? Har du flere spørsmål, ta kontakt med den parten/advokaten som ønsket deg som vitne. Du kan også kontakte med domstolen eller få råd hos politiet (i ...www.domstol.no/vitne

The courts of Norway - Norges Domstoler
https://www.domstol.no/en/
Nettsted med tjenester og informasjon om domstolene - for brukere og andre som vil vite mer.www.domstol.no/en/

Statistikk - Norges Domstoler
https://www.domstol.no/statistikk
Her finner du statistikk over domstolenes saksavvikling.www.domstol.no/statistikk

Andre stillinger - Norges Domstoler
https://www.domstol.no/stillinger/
Her er en oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstoler.www.domstol.no/stillinger/

Bli dommerfullmektig - Norges Domstoler
https://www.domstol.no/dommerfullmektig
4. aug 2017 ... Hva gjør en dommerfullmektig? Dommerfullmektiger utfører mange av de samme oppgavene som en tingrettsdommer - og dømmer både i straffesaker og i sivile saker. Ansettelsestiden er inntil to år, men kan forlenges til tre ...www.domstol.no/dommerfullmektig

Recently Checked
kuriositas.com | canada-business.net | pagosenlinea.tigo.com.co | edatel.com.co | telefonica.co | empresasygobierno.une.com.co | somaapp.com | info.internet.org | lexml.gov.br | chinaglaze.com | issafrica.org | habo-webservice.de | scavino.it | rubberboard.org.in | hq-wallpapers.ru | completeticketsolutions.com | miass.ru | foodlovers.co.nz | aapg.org | 558110.info | fitstream.com | imwithjamie.com | supply-electronics.myshopify.com | arrow.nl | krzyzowki.info | kanazawa-p.co.jp | ru.ac.bd | indirgen.com | gourmetgetaways.com.au | freedesign.jp | gotahoenorth.com | auto-camera.ru | css3generator.in | buscomicarro.cr | actontv.com | matahari.co.id | aquitorrent.com | rainbowpages.lk | lakegenevaschools.com | atr.ua | infaucet.com | exploreaustralia.net.au | pcpress.rs | checkmend.com | o2active.cz | jonak.fr | freegameswow.com | maggiore.it | volksbank-freiburg.de | vcujobs.com |